Remiks gav til årets TV-aksjon "Vann forandrer alt"

Oppdatert

Mandag, oktober 20, 2014 - 16:35

Årets TV-aksjon i regi av Kirkens Nødhjelp fokuserer på en av de abolutt viktigste problemstillinger verden står overfor. Det er tilgang til rent vann. Ferskvann er blitt en mangelvare. Mye av det ferskvann som er tilgjengelig er også truet av forurensning. Remiks har valgt å støtte innsamlingsaksjonen med 100 kroner pr ansatt (8000,- totalt). Dette sikrer 400 mennesker fast tilgang på vann.

Som de skriver på sine sider; "Vann er en grunnleggende forutsetning for alt liv og all utvikling. Tilgang til vann kan ha enorme positive ringvirkninger i livene til enkeltmennesker og for hele samfunn. Tilgang til vann gjør at mennesker overlever og får bedre helse. Kvinner og barn trenger ikke gå flere timer hver dag for å hente vann. Det gjør at de kan gå på skolen og arbeide, noe som igjen utvikler hele samfunn."