Remiks Hybilen

Kjennetegn på en Gründercamp

· Fokus på kreativitet og nytenking       

· Motivasjon og engasjement       

· Konsentrert og fokusert       

· Samarbeid og fellesskap       

· Fleksibilitet       

· Elevmedvirkning       

· Konkurranse som motivasjon 

Oppdatert

Fredag, desember 6, 2013 - 13:48

Denne uken har Remiks, sammen med Tromsø Havn, Posten Bring og NHO Reiseliv, deltatt på Gründercamp som arrangeres av Ungt Entreprenørskap.

Nordområdet Gründercamp 2013 ble arrangert på Tromsø Maritime skole. Elevene ved skolen var satt sammen i grupper på tvers av linjer og fag for å jobbe med problemstillinger fra Tromsø Havn, Posten Bring, Remiks og NHO Reiseliv. 

- Nå skal elevene virkelig få brynt seg på reelle problemstillinger gitt av næringslivet i Tromsø, sa Anne Grete Johansen, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Troms, -  i forkant av arangementet. 

En Gründercamp er en treningsleir i kreativitet hvor elevene ved hjelp av kreativitet og nytenking skal presentere en løsning på et oppdrag innen et avgrenset tidsrom. 

12  av tilsammen 53 grupper tok tak i Remiks problemstillinger, som handlet om å forlenge levetiden på et produkt. Med kreativitet og arbeidsglede ble det utarbeidet forretningsplaner for ulike ideer. Gruppene konkurrerte om to premier, en samarbeidspremie og en for beste idè og presentasjon.

En gruppe utmerket seg vesentlig og vant begge premiene. Forretningsideen var å bygge om gamle varebiler til hybler. Hensikten var å løse boligproblemene for studenter som ikke får seg et sted å bo i studietiden. Navnet på produktet er Remiks Hybilen. Krativt og nytenkende! Vi gratulerer så mye.

Det ble også laget "reklamesang" for Hybilen:

Kor skal vi bo?

Kor skal vi gjøre av oss no?

Vi treng et hjem

og REMIKS har den hybilen du treng:

Vi bruke bila som har gått den siste mila

den har alt du treng

et lite kjøkken og ei seng

Har du ingen plass å bo? Da e hybilen gulle go´

Vår erfaring er at det arbeid Ungt Entreprenørskap gjør, er viktig for å sette fokus på innovasjon og nytenking i næringslivet. Dette gjør de på en profesjonell og strukturert måte slik at både elever, lærere og næringslivet får tilført verdier i form av ny kunnskap og ideer. Koblingen mellom skole og næringslivet synliggjør nye muligheter for både elever og bedrifter.