Remiks tar veigrep.

Oppdatert

Tirsdag, januar 28, 2014 - 10:49

Sett i lys av de utfordringer manglende transportsikkerhet på trailere og annen storbil-transport som har fått fokus denne vinteren, har Remiks satt ekstra fokus på transport- og lastesikringsrutiner.

En by i vekst medfører også økende avfallsmengder og økt transport av avfall langs vegene. Remiks har jobbet med et prosjekt for å bedre trafikksikkerheten knyttet til transport av avfall. I den forbindelse innføres nå rutiner for kontroll av all uttransport fra anlegget for å sikre at denne foregår så sikkert som mulig. Rutinene er utviklet i dialog med Statens Vegvesen, tungtransportkontrollen.

Som et resultat av dette arbeidet setter Remiks inn følgende tiltak for å forsøke å redusere uforsvarlig transport:

·         Remiks ansatte får ekstra opplæring i kontroll av biler og kontroll om last er forsvarlig sikret. Kurset arrangeres av Tromsø trafikkskole senter og går over to dager. 

·         Kontroll av blant annet dekk, kjettinger og sikrede lass

·         Kontroll av papirer på bilene som kjører avfall.

·         Rutiner for avvisning av kjøretøy og eventuelt dialog med Statens Vegvesen samt varsling av politi.

·         Ved ankomst får sjåfør folder med informasjon om reglene.

I de mest hektiske periodene går det rundt 10 vogntog om dagen ut fra Remiks med restavfall, trevirke, papp, papir, plast, mat osv.

Fra Remiks side understrekes at det etterstrebes et samarbeid med innleide transportselskap så langt det er mulig. Likevel vil det kunne forekomme uhell, men de tiltak som settes inn fra Remiks vil bety et fokus på trafikksikkerhet som forhåpentligvis fører til færre ulykker og uhell.