Søppel med båttransport til Sør-Sverige.

Oppdatert

Onsdag, februar 26, 2014 - 15:43

Som noen kanskje vet, har Remiks denne vinteren satt i verk tiltak for å sikre transport av avfall langs veiene - så langt det er mulig.

I tråd med våre verdier nyskapende og miljøbevisst har vi nå, i samarbeid med vår kontraktspartner på restavfall, satt i gang et testprosjekt for å transportere avfall i båt. I dag ankom den første båten som skal frakte ferdig ballet avfall fra Tromsø til Lidkøping i Sør-Sverige for forbrenning der.

Bakgrunn for prosjektet er vår erfaring rundt juletider, da det oppsto en situasjon da det var lite ledig transportkapasitet for transport av avfall i jula og de to første ukene av januar. Dette fordi transportbransjen hadde juleferie og det var lite frakt av varer til Nord-Norge på det tidspunket. Remiks benytter seg ofte av ledig kapasitet på returtransport, noe som generelt er liten rett etter jul.

Denne første båten skal ta med seg 1000 tonn, eller ca 1600 baller med avfall (som ligner på "traktor-egg") fra Tromsø. Båten har en kapasitet på 2800 tonn, og skal stoppe flere plasser på veien sørover for å laste mer avfall til forbrenning.

Dersom vi finner ut at denne måten å transportere avfallet på kan gjennomføres i større skala, vil vi oppnå flere positive effekter. Blant annet blir det færre vogntog på veiene, mindre utslipp av Co2 og luftforurensning, samt at det blir sikrere å ferdes langs veien for både andre biler og de myke trafikanter.