Skolebesøk på Remiks

Oppdatert

Fredag, januar 17, 2014 - 14:12

Visste du at Remiks hvert år tar i mot hundrevis av elever og lærere som ønsker å lære mer om avfall og miljø?

På omvisning får elevene se selv hvordan søppelposene vi kaster i dunker og avfallsnedkast utenfor husene våre kommer inn til Remiks og blir sortert på det optiske sorteringsanlegget. 

I forkant (og kanskje i etterkant) har elevene lært om avfall og miljø i undervisningen som en forberedelse til omvisningen på Remiks. Remiks har et samarbeid med Loop Miljøskole som leverer undervisningsmateriell til skoler og barnehager gratis. Det er altså mulig for skoler og barnehager å bestille hele klassesett med materiell som er god støtte til det ordinære undervisningsmateriellet skolene bruker.

For å lese mer om Remiks tilbud til skoler kan du se her.

Dersom du ønsker å komme på skolebesøk på Remiks er det bare å ta kontat med oss, enten på post@remiks.no eller på telefon 776 01 900, så kan vi avtale tidspunkt og opplegg for besøket.