Statsministeren åpnet fjernvarmeanlegget til Kvitebjørn Varme: 1500 færre vogntog på veiene hvert år

Hvem er Kvitebjørn varme?

Kvitebjørn Varme AS ble opprettet i 1989 som Troms Kraft Varme AS for å bygge og drifte fjernvarmesystemet i Tromsø med konsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

I dag produserer de over 90 GWh varme årlig ved varmesentralene våre. Varmesentralene bruker ulike energikilder til å varme opp vann som distribueres gjennom rør under bakken til våre kunder. Over halvparten av energikildene er fornybare og stadig økende. Kvitebjørn Varme leverer vannbåren varme og varmt tappevann til en rekke kunder, blant annet Universitetssykehuset Nord-Norge, Tinghuset, Universitet i Tromsø, idrettshallene i Tromsø, barnehager, skoler og en rekke boligområder som for eksempel Strandkanten.

Hva er et forbrenningsanlegg?

Et forbrenningsanlegg tar imot brennbart avfall og brenner dette i egne ovner. Når vi brenner restavfall i forbrenningsanlegg, så omgjøres den til energi, ved at den varmer opp vann, som sendes ut i et rørsystem, som igjen varmer opp bygninger - kalles også fjernvarme. Energigjenvinning er å omdanne avfall til energi, til produksjon av fjernvarme, elektrisitet og industridamp. Forbrenning med energigjenvinning sørger for at avfall fra husholdninger, kommunale virksomheter og næringsliv, som ikke kan materialgjenvinnes, kommer til nytte i stedet for at det deponeres. Du kan lese mer på Avfall Norge sine sider

Oppdatert

Onsdag, juni 6, 2018 - 16:11

Av Geir Håvard Hanssen

Sist uke ble det nye fjernvarmeanlegget til Kvitebjørn Varme offisielt åpnet av statsminister Erna Solberg. Samlokaliseringen med Remiks betyr 1500 færre vogntog på veiene hvert år.

Mer enn 100 gjester var tilstede hos Kvitebjørn Varme da det nye fjernvarmeanlegget ble offisielt åpnet. En av de som hadde tatt turen til Tromsø var hovedansvarlig for utbyggingen, Karsten Aubert i eierselskapet Daimo Management AS. Han er svært godt fornøyd med dialogen og samarbeidet med Remiks.

Godt samarbeid med Remiks

- Jeg kan ikke få skrytt nok av det gode samarbeidet vi har med Remiks. Det nye fjernvarmeanlegget er bygget på deres tomt, vegg i vegg med deres produksjonsanlegg. Der andre fjernvarmeanlegg er avhengig av transport med bil, får vi vårt brensel på et bånd fra Remiks, rett gjennom veggen, sier Aubert.

Slipper transport

Kvitebjørn Varme produserer og leverer fjernvarme til oppvarming, varmt tappevann, gatevarme og byggvarme. Til sammen leverer de fjernvarme til over 200 bygninger på Tromsøya og er med dette blant de ti største fjernvarmeselskapene i Norge. Samlokaliseringen med Remiks inne på miljøparken på Skattøra betyr at restavfallet som går til energigjenvinning slipper å bli transportert ut av Tromsø til anlegg andre steder i landet.

- Nærheten til produksjonsanlegget til Remiks betyr 1500 færre vogntog på veiene ut fra Tromsø hvert år. Det utgjør rundt to millioner kjørte kilometer, dersom vi skulle fraktet avfallet til et annet fjernvarmeanlegg, sier Nicolai Sebergsen, daglig leder i Remiks Produksjon.

Energigjenvinning gir også god utnyttelse av avfallet.

- I dag gjenvinner vi 96 prosent av alt avfall vi får inn, enten som materialgjenvinning eller til energiformål. Ved å utnytte spillvarmen fra restavfallet til fjernvarme får vi full utnyttelse av avfallet, sier adm.dir i Remiks Miljøpark AS, Bård Jørgensen

150 GWh varme

Kvitebjørn Varme er i gang med å legge 25 kilometer med rørledning som skal gi vannbåren varme til bygg på store deler av Tromsøya. Målet er å nesten doble dette ledningsnettet.

- Rørledningen med fjernvarme vil være 25 kilometer når dagens planer er gjennomført, men det kan bli rundt 40 kilometer med rørledning når alt er utbygd. Vi er mer opptatt av hvor mye energi vi kan produsere på anlegget. I dag ligger produksjonen på 100 GWh, men fra høsten vil vi produsere 150 GWh varme, sier Aubert.

Så langt ser alt bra ut.

- Dette er vår svenneprøve i stor skala. Etter to og en halv måned med kontinuerlig drift har det ikke vært noen problemer, sier Aubert.

Utnytter energien i avfallet

Statsminister Erna Solberg la vekt på det økende behovet for energi i samfunnet i sin åpningstale.

- I fremtiden blir det enda viktigere å få kontroll på avfallet og gjøre det til en ressurs for byen. Den økende bruken av elektrisitet setter kraftsystemet på prøve. Fjernvarme som utnytter energien i byens avfall tar ned belastningen på kraftlinjene og gir god varme på de kalde dagene i Tromsø. Ideen om et fjernvarmeanlegg i Tromsø er like god 50 år etter at den ble vedtatt i kommunestyret, sa Solberg.