Strømbrudd på Remiks - påvirker oss og kundene

Oppdatert

Tirsdag, august 14, 2018 - 09:53

(Stømmen kom igjen fredag kl 1400.) Remiks Miljøpark har fått strømbrudd, som påvirker viktige deler av vår drift. Dette påvirker også hvordan vi kan yte våre tjenester mot kundene. Det er usikkert når vi er 100% operative. - - - Næringskunder, som skulle ha fått hentet sitt avfall, ved ta kontakt med Remiks på tlf 77 60 19 00. - - - Avfallsugsanlegget på Stakkevollanfeltet står. Man får altså ikke tømt avfallet her. Hvis situasjonen ikke bedres, vil det komme mer informasjon ut om hvordan man skal forholde seg.