Vil du delta i årets strandryddeaksjoner?

Foto: Bo Eide
Innlevering av strandryddeavfall FOR TROMSØ

Når du har ryddet området du har registrert på ryddeportalen har du to muligheter for henting/levering:

  • Avfallet kan leveres gratis til Remiks sin returstasjon på Ringveien 180 mellom 07.00-19.00 (fredag 07.00-15.30). Det er ønskelig fra Remiks sin side at dette alternativet brukes, da vi ønsker å unngå for mange avfallssekker langs veien.
  • Avfallet som er ryddet kan plasseres ved en kjørbar vei slik at Remiks kan hente det. Det betyr at avfallet ikke kan plasseres på steder hvor våre biler ikke har tilgang til (under lave bruer, veldig smale veier). Om du er usikker, vil vi gjerne at du kontakter oss så kan vi bli enige om gode plasser både for dere og for Remiks sine sjåfører.
Innlevering av strandryddeavfall FOR KARLSØY

Når du har ryddet området du har registrert på ryddeportalen har du to muligheter for henting/levering:

Avfallet kan kjøres og leveres til et av følgende oppsamlingspunkter:

Ringvassøya

Ulaheim, Gamnes: Container ved ungdomshuset.

Mikkelvik: Oppsamlingspunkt ved fergeleie (hentes onsdager i oddetallsuker. NB! Gi beskjed til Remiks)

Dåfjord: Oppsamlingspunkt (hentes onsdager i oddetallsuker. NB! Gi beskjed til Remiks)

Oppsamlingspunkt Hansnes (hentes onsdager. NB! Gi beskjed til Remiks)

Vannøya

Østre del Vannareid/Torsvåg og Kvalvik (blir hentet 15. mai)

Vestre del i Vannavalen/Kristoffervalen, Vannvåg og Fakken (blir hentet 29. mai)

Reinøya

Legg poser på snuplassen ved fergeleie (hentes onsdager i oddetallsuker. NB! Gi beskjed til Remiks)

Rebbenesøya

Oppsamlingspunkt i Mikkelvik ved fergeleie (hentes onsdager i oddetallsuker. NB! Gi beskjed til Remiks)

Karlsøy

Oppsamlingspunkt Hansnes (hentes onsdager. NB! Gi beskjed til Remiks)

Gi beskjed til Remiks på post@remiks.no

Oppdatert

Fredag, april 26, 2019 - 11:24

Remiks støtter opp om alle som ønsker å bidra i årets ryddeaksjoner. Husk å registrer ryddeaksjonen din hos Hold Norge Rent og informer Remiks ved behov.

Snøen smelter, avfallet kommer fram.

Når snøen smelter, kommer avfallet fram og ryddeaksjonene er i gang for fullt! Remiks er veldig takknemlig for alle som bidrar til å holde kysten, veiene og naturen vår ren og fri for avfall. Vi ønsker å være en god samarbeidspartner i arbeidet rydderne gjør og Remiks er en av flere som mottar støtte fra Miljødirektoratet for å gjennomføre og tilrettelegge for strandrydding i 2019 på best mulig måte.

 Hvordan rydde en strand?

  1. Finn ryddeområder og aksjoner eller registrer et område du ønsker å rydde hos Hold Norge Rent via www.ryddeportalen.no. Det er viktig at dette gjøres, så vi og andre har oversikt over hva som er planlagt ryddet.
  2. Hent ryddeutstyr (sekker, engangshansker osv.) på våre utleveringssteder. Disse stedene finner du i kartet på ryddeportalen.no.
  3. Få med deg venner, kollegaer, familie og andre for å gjøre ryddeaksjonen til en sosial sammenkomst. Ta med mat og drikke og kos dere i fjæra når dere er ferdig med ryddingen.
  4. Husk å registrer hva dere rydder i ryddeportalen. Dette er svært viktig statistikk, da det viser kildene som en må jobbe med for at mindre avfall ender opp i naturen.
  5. Planlegg innlevering av avfall til Remiks (se infoboksen til høyre).
  6. Gi deg selv og alle involverte en SKIKKELIG klapp på skulderen for innsatsen. Remiks bøyer seg i støvet for innsatsen deres – og kloden takker dere.

Hent «Strandryddekortet» (for deg som rydder i Tromsø) – Tilgjengelig f.o.m uke 19.

For å gjøre innleveringen av strandryddeavfallet enklere for både deg som rydder og for oss i Remiks har vi innført Strandryddekortet som du kan bruke når du leverer strandryddeavfallet på returstasjonen i Tromsø. Strandryddekortet kan hentes på rådhuset i Tromsø og på Remiks Miljøpark på Ringveien 180. Strandryddekortet viser du til kundeveilederen på returstasjonen og avfallet kan leveres helt gratis. Slik blir leveringen enklere for deg, i tillegg til at vi får samlet inn data på avfallet som ryddes.

Hent strandryddeutstyr

Du kan hente ryddesekker og engangshansker på rådhuset i Tromsø og på Karlsøy, i tillegg til Remiks Miljøpark på Ringveien 180. HUSK! Ikke bruk sorte avfallssekker – avfallet skal ryddes i gjennomsiktige sekker.

Hva kan ryddes i avfallssekken? Viktig info til deg som skal rydde.

Husk å IKKE RYDDE noe du er usikker på. Finner du store objekter, EE-avfall, farlig avfall eller annet du er usikker på? Ta kontakt med Remiks så avtaler vi nærmere hvordan dette håndteres. En enkel huskeregel er å legge mindre avfall (det som passer) i avfallssekken og legg glass for seg selv. Ikke legg farlig avfall og store metallobjekter i ryddesekkene. NB! Ryddesekken skal ikke overstige 20 kg og må knytes godt igjen.

Kontakt oss om du lurer på noe

Har du spørsmål angående utplassering av containere, henting av avfall eller generelle strandryddingsspørsmål? Ta kontakt med oss på post@remiks.no eller 77 60 19 00.

Hjelp oss å holde Norge rent!