Kontaktinformasjon

Remiks hovedkontor er lokalisert på Nordøya, nærmere bestemt Ringveien 180.

Telefonnummer til vår kundetorg er 77 60 19 00.

Postadresse:

Postboks 3304, 9275 Tromsø

E-post: post@remiks.no

MERK! brukes ikke til å sende faktura - Adresse faktura finner du her

Kontaktskjema