Organisasjon

Remiks Miljøpark AS

Ragni Løkholm Ramberg
(styreleder)
Ketil Arnesen
(nestleder)
Rune Nicolaisen 
(styremedlem)
Hilde Grimstad
(styremedlem)
Pål Julius Skogholt
(styremedlem)
Nils Arne Johnsen
(styremedlem)
Jørn Eilertsen
(styremedlem)

 

 

Remiks Husholdning AS

Bård Gunnar Jørgensen (styreleder)
Gunn Janne Hansen (nestleder)
Terje Traavik (styremedlem)
Lars Larsen (styremedlem 

 

Remiks Næring AS  

Bård Gunnar Jørgensen (styreleder)
Gunn Janne Hansen (nestleder)
Stein-Åge Kaspersen (dl)

 

 

Remiks Produksjon AS

Bård Gunnar Jørgensen
(styreleder)
Gunn Janne Hansen
(nestleder)
Nicolai Sebergsen (dl)