Organisasjon

Remiks Miljøpark AS

Tone Marie Myklevoll
(styreleder)
Ketil Arnesen
(nestleder)
Sten Magne Olsen
(styremedlem)
Hilde Grimstad
(styremedlem)
Pål Julius Skogholt
(styremedlem)
Berit Kristoffersen 
(styremedlem)
Jørn Eilertsen
(styremedlem)

 

 

Remiks Husholdning AS

Britt Mathisen Limo (styreleder)
Øivind Østbø (nestleder)
Terje Traavik (styremedlem)
Lars Arne Larsen (styremedlem)
Morten Bangås (dl) 

 

Remiks Næring AS  

Britt Mathisen Limo (styreleder)
Gunn Janne Hansen (nestleder)
Øivind Østbø (styremedlem)
Stein-Åge Kaspersen (dl)

 
 

Remiks Produksjon AS

Britt Mathisen Limo (styreleder)
Øivind Østbø (nestleder)
Gunn Janne Hansen (styremedlem)
Nicolai Sebergsen (dl)