Organisasjon

Remiks Miljøpark AS

Ragni Løkholm Ramberg
(styreleder)
Ketil Arnesen
(nestleder)
Sten Magne Olsen
(styremedlem)
Hilde Grimstad
(styremedlem)
Pål Julius Skogholt
(styremedlem)
Berit Kristoffersen 
(styremedlem)
Jørn Eilertsen
(styremedlem)

 

 

Remiks Husholdning AS

Britt Mathisen Limo (styreleder)
Gunn Janne Hansen (nestleder)
Terje Traavik (styremedlem)
Lars Larsen (styremedlem)
Morten Bangås (dl) 

 

Remiks Næring AS  

Britt Mathisen Limo (styreleder)
Gunn Janne Hansen (nestleder)
Stein-Åge Kaspersen (dl)

 

 

Remiks Produksjon AS

Britt Mathisen Limo
(styreleder)
Gunn Janne Hansen
(nestleder)
Nicolai Sebergsen (dl)