Styrende elementer

Avfallshierarki

Europa er enig om et felles avfallshierarki.  EU’s rammedirektiv viser at vi jfr. avfallshierarkiet har følgende prioritering og politikk på avfallsområdet:

  • Forhindre at avfall oppstår
  • Minimering av avfall
  • Ombruk
  • Materialgjenvinning
  • Annen gjenvinning, f.eks. energigjenvinning
  • Deponering

Avfallsforskriften