Avfallskortet - For deg med ekstra avfall

Har du avfall du ikke får sortert i posene du har hjemme? Da kan du bruke avfallskortet!

Avfallkortet gir deg muligheten til å bli kvitt større enheter, for eksempel ødelagte møbler eller diverse avfall fra oppussingsprosjekter hjemme. Dette avfallet leverer du på en av våre returstasjoner og bruker avfallskortet som betaling. Se her hva som er gratis å levere på returstasjonen.

Avfallskortet er inkludert som en del av grunngebyret husholdningene betaler.

 • Kortet fungerer som betalingsmiddel for inntil 6 leveringer av avgiftsbelagt avfall (vanligvis restavfall og trevirke). Et klipp tilsvarer det avfall du får i en vanlig personbil.
 • Merk! Avfallskortet fylles opp automatisk 1.februar og varer til 31.januar, så husk å ikke kaste det! Ubenyttede klipp slettes.
 • Tap av kort kan erstattes mot en kostnad på kr. 100,-.
 • Hvis kortet slutter å virke eller blir ødelagt, så ta med kortet til Remiks Miljøpark – Ringvegen 180, og få et nytt kort med gjenstående leveringer vederlagsfritt.
 • Kortet kan ikke brukes av næringsliv, det er kun beregnet på husholdningskunder.

Har du avfall du ikke får sortert i posene du har hjemme? Da kan du bruke avfallskortet!

Trenger du nytt avfallskort?

Hvem får avfallskort?

Alle boligeiere får avfallskort ved kontakt med Remiks. Avfallskortet følger med andre ord boligen og gjør det slik at boligeiere som ikke bor på eiendommen bestemmer om leietakere får tilgang til avfallskort. Husk å spør utleier om det følger med avfallskort!
 • Leier du bolig? Kontakt huseieren din og spør om du kan få tilgang til avfallskort - her er det huseier som bestemmer.
 • Eier du bolig? Bestill avfallskort med skjemaet på denne siden

Slik bruker du avfallskortet

 • Når du ankommer Returstasjonen vil en kontrollør vurdere ditt avfall. NB! Husk å sorter så godt du kan på forhånd!
 • Hvis du har avfall som vanligvis koster å få levert, kan du benytte avfallskortet som "betaling". NB! Du kan fortsette levere om du ikke har avfallskort. Da betaler man på vanlig måte (kort/kontant).
 • Kontrolløren har en maskin som leser kortet og trekker det antall leveringer som kreves.
 • Selv om kortet er tomt må du ikke kaste det, da det fylles opp med klipp 1.februar og varer til 31.januar