Viktig! Dette er en kort melding om endringer i rutiner.

Har du ekstra mye avfall?

Har du arrangementer eller annet som skaper ekstra mye avfall kan du leie en ekstra dunk eller container hos oss!

Lei en container om du har prosjekter som skaper mye avfall.

Skal du kaste trevirke, metall, hageavfall eller restavfall? Alle disse fraksjonene kan kastes og sorteres i en container. Vi anbefaler at container bestilles god tid i forkant av ønsket levering – slik kan vi garantere at vi har containere ledig til ditt ryddeprosjekt! Les mer og bestill container her.

Lei en ekstra avfallsdunk

Skal du ha et arrangement eller annet som du vet skaper mye avfall? Da er det fint å leie en avfallsdunk for en midlertidig periode.

Prisen du får oppgitt inkluderer:

  • Leie av avfallsdunk i tre døgn.
  • Levering og henting av dunken
  • Behandling av avfallet som legges i avfallsdunken
  • PRIVAT
  • BEDRIFT
  • OM REMIKS
  • SAMFUNNSOPPDRAG

Nå blir det nye farger på posene

Flere av avfallsselskapene i Nord-Norge har gått sammen for å gjøre kildesortering i kommunene enklere. I februar lanseres derfor nye avfallsposer som følger et nasjonalt system med farger og symboler for de ulike avfallsypene.

Les siste nytt »

Nå blir det nye farger på posene

Flere av avfallsselskapene i Nord-Norge har gått sammen for å gjøre kildesortering i kommunene enklere. I februar lanseres derfor nye avfallsposer som følger et nasjonalt system med farger og symboler for de ulike avfallsypene.

Les siste nytt »
Fueled by  Benzin AS