Viktig! Dette er en kort melding om endringer i rutiner.

Lei container privat

Skal du kaste trevirke, metall, hageavfall eller restavfall? Alt dette kan kastes og sorteres i containere. Under kan du enkelt bestille en container basert på dine behov og vi leverer den til deg på ønsket tidspunkt. Vi anbefaler at container bestilles god tid i forkant av ønsket levering – slik kan vi garantere at vi har containere ledig til ditt ryddeprosjekt!

Til rydde- og renovasjonsprosjekter anbefaler vi en container på 8m³ eller en 10m³. Her har vi et fastpristilbud på 3990 kr som gjelder for brennbart restavfall innenfor sone 1* (15 km fra Remiks).