NB! Denne nettsiden er under konstruksjon

Kvalitet og HMS

Vårt hovedformål er å være en totalleverandør av avfallstjenester for husholdninger og næringsliv, være et kunnskaps- og innovasjonssenter og en regional pådriver innenfor tema knyttet til avfall og miljø. Et slikt formål sikrer vi gjennom strategiske mål knyttet til kvalitet, miljø og HMS. 

Vi jobber kontinuerlig med forbedring innen kvalitet og miljø og har følgende ISO-sertfifiseringer:

  • NS-EN-ISO 14001:2015 (Miljø)
  • NS-EN-ISO 9001:2015 (Kvalitet)

Remiks har satt mål innen materialgjenvinningsgrad, energisparing, sykefravær, arbeidsmiljø og kundetilfredshet. Disse områdene har vært prioriteringer for selskapet den siste tiden og er områder som det jobbes med i hele organisasjonen. 

Remiks tar brannsikkerhet på alvor og som industrivernbedrift har vi etablert et beredskap for å håndtere uønskede hendelser for eksempel brann, redning, utslipp/lekkasjer. Vi har et tett samarbeid med brannvesenet for å unngå at uønskede hendelser hos oss eskalerer.

Tidenes beste klimaregnskap

I 2018 la vi fram vårt beste klimaregnskap så langt og HMS- og kvalitetsleder i Remiks jobber for at vi skal bli enda bedre hvert år. Vi har hatt et sterkt fokus på å redusere våre klimautslipp i mange år, men et så sterkt samlet klimaregnskap har vi ikke lagt fram før. I all hovedsak er det tre områder som dominerer selskapets utslipp. Det er utslipp knyttet til varekjøp, til energi, og til slutt selskapets direkte utslipp som vi produserer når vi for eksempel samler inn avfall ute hos kunder.

Les mer om klimaregnskapet vårt her.

mann med gul jakke og hvit hjelm. foto.
Sigve Daae Rasmussen ble 1. mars ansatt som HMS- og kvalitetsleder i Remiks Miljøpark. Han mener det første klimaregnskapet han har laget for virksomheten, viser forbedringspotensial knyttet til direkte utslipp som følge av drivstoffbruk, og varekjøp.