Viktig! Dette er en kort melding om endringer i rutiner.

Kvalitet og HMS

Remiks er ISO sertifisert.              Kiwa og NA logo  

Vårt hovedformål er å være en totalleverandør av avfallstjenester for husholdninger og næringsliv, være et kunnskaps- og innovasjonssenter og en regional pådriver innenfor tema knyttet til avfall og miljø. Et slikt formål sikrer vi gjennom strategiske mål knyttet til kvalitet, miljø og HMS. 

Vi jobber kontinuerlig med forbedring innen kvalitet og miljø og har følgende ISO-sertfifiseringer:

  • NS-EN-ISO 14001:2015 (Miljø)
  • NS-EN-ISO 9001:2015 (Kvalitet)
 

Remiks har satt mål innen materialgjenvinningsgrad, energisparing, sykefravær, arbeidsmiljø og kundetilfredshet. Disse områdene har vært prioriteringer for selskapet den siste tiden og er områder som det jobbes med i hele organisasjonen. 

Remiks tar brannsikkerhet på alvor og som industrivernbedrift har vi etablert et beredskap for å håndtere uønskede hendelser for eksempel brann, redning, utslipp/lekkasjer. Vi har et tett samarbeid med brannvesenet for å unngå at uønskede hendelser hos oss eskalerer.

Tidenes beste klimaregnskap

I 2018 la vi fram vårt beste klimaregnskap så langt og HMS- og kvalitetsleder i Remiks jobber for at vi skal bli enda bedre hvert år. Vi har hatt et sterkt fokus på å redusere våre klimautslipp i mange år, men et så sterkt samlet klimaregnskap har vi ikke lagt fram før. I all hovedsak er det tre områder som dominerer selskapets utslipp. Det er utslipp knyttet til varekjøp, til energi, og til slutt selskapets direkte utslipp som vi produserer når vi for eksempel samler inn avfall ute hos kunder.

Les mer om klimaregnskapet vårt her

  

 

David Jensen @jensenmedia web-07716
Sigve Daae Rasmussen, HMS- og kvalitetsleder i Remiks Miljøpark
  • PRIVAT
  • BEDRIFT
  • OM REMIKS
  • SAMFUNNSOPPDRAG

Nå blir det nye farger på posene

Flere av avfallsselskapene i Nord-Norge har gått sammen for å gjøre kildesortering i kommunene enklere. I februar lanseres derfor nye avfallsposer som følger et nasjonalt system med farger og symboler for de ulike avfallsypene.

Les siste nytt »

Nå blir det nye farger på posene

Flere av avfallsselskapene i Nord-Norge har gått sammen for å gjøre kildesortering i kommunene enklere. I februar lanseres derfor nye avfallsposer som følger et nasjonalt system med farger og symboler for de ulike avfallsypene.

Les siste nytt »
Fueled by  Benzin AS