Omvisning hos Remiks

Velkommen til Remiks!

Vil dere lære mer om avfall og miljø? Vil dere se hva som skjer med avfallet som man sorterer hjemme? Vi arrangerer omvisninger for både små- og store grupper (opptil 25 stk.). Vi tilpasser omvisningen for gruppen det gjelder og selve opplegget tar ca. 2 timer (dette tilpasses også etter ønske og behov).

  • Barnehagebesøk
  • Skolebesøk (grunnskole, videregående skole, høgskole og universitet)
  • Organisasjoner, lag og foreninger
  • Bedriftsbesøk

Ta kontakt for omvisning!

Kontaktperson: 
Ivar Sture Handeland
informasjonssjef
+47 971 53 926
ivar.sture.handeland@remiks.no

Previous
Next

Barnehager

Barnehager kan besøke Remiks Miljøpark. Her vil man få et innblikk i hvordan avfallshåndtering foregår, hvorfor vi gjør det vi gjør, hvorfor det er viktig å se avfall som en råvare fremfor søppel osv. Opplegget baserer seg mer på å se hva som skjer. Totalt tar det ca 1 time. Vi har også opplegg for at man kan få mulighet å spise sin lunsj hos oss, ved at man får rom tilgjengelig til dette. Mat må man dog ta med selv.

Husk å planlegge i god tid. Minste tid er 1 ukes frist, men vi ser helst at man planlegger med en lengre horisont. Det må også tas forbehold om ledig tid og kapasitet.

Skolebesøk

Som del av Remiks sitt holdningsskapende arbeid er skolebesøk viktig. Remiks kan besøke alle skoler, fra barnehager til høyere utdannelse. Her kan vi undervise i avfall og miljø.

Enda bedre, så kan skoler besøke Remiks Miljøpark. Her vil man få et innblikk i hvordan avfallshåndtering foregår, hvorfor vi gjør det vi gjør, hvorfor det er viktig å se avfall som en råvare fremfor søppel osv. Foruten et foredrag vil man også få en omvisning på anlegget. I utgangspunktet tar dette ca 2 timer, men man kan tilrettelegge og spesialtilpasse et opplegg.

Et spesialtilbud for alle 4.klassinger i Tromsø og Karlsøy er at vi spanderer transport til og fra Remiks.

Husk å planlegge i god tid. Minste tid er 1 ukes frist, men vi ser helst at man planlegger med en lengre horisont. Det må også tas forbehold om ledig tid og kapasitet.

Organisasjoner, lag og foreninger

Organisasjoner, lag og foreninger av alle slag kan få besøke Remiks Miljøpark. Vi kaller det “barn i alle aldre”. Hos oss er det viktig at man få ser hva, hvorfor og hvordan ting skjer. Her vil man få et innblikk i hvordan avfallshåndtering foregår, hvorfor vi gjør det vi gjør, hvorfor det er viktig å se avfall som en råvare fremfor søppel osv. Foruten et foredrag vil man også få en omvisning på anlegget. I utgangspunktet tar dette ca 2 timer, men man kan tilrettelegger og spesialtilpasse et opplegg.

Husk å planlegge i god tid. Minste tid er 1 ukes frist, men vi ser helst at man planlegger med en lengre horisont. Det må også tas forbehold om ledig tid og kapasitet.

Bedrifter

Bedrifter kan besøke Remiks Miljøpark. Her vil man få et innblikk i hvordan avfallshåndtering foregår, hvorfor vi gjør det vi gjør, hvorfor det er viktig å se avfall som en råvare fremfor søppel osv. Foruten et foredrag vil man også få en omvisning på anlegget. I utgangspunktet tar dette ca 2 timer, men man kan tilrettelegge og spesialtilpasse et opplegg.

Husk å planlegge i god tid. Minste tid er 1 ukes frist, men vi ser helst at man planlegger med en lengre horisont. Det må også tas forbehold om ledig tid og kapasitet

  • PRIVAT
  • BEDRIFT
  • OM REMIKS
  • SAMFUNNSOPPDRAG

Remiks-dagen 2022

Remiks-dagen er omsider tilbake! En full dunk aktiviteter og underholdning venter for store og små. Konkurranser med fine premier, gratis shuttlebuss.

Les siste nytt »

Remiks-dagen 2022

Remiks-dagen er omsider tilbake! En full dunk aktiviteter og underholdning venter for store og små. Konkurranser med fine premier, gratis shuttlebuss.

Les siste nytt »

Remiks-dagen 2022

Remiks-dagen er omsider tilbake! En full dunk aktiviteter og underholdning venter for store og små. Konkurranser med fine premier, gratis shuttlebuss.

Les siste nytt »
Fueled by  Benzin AS