Remiksskolen

Besøk på Remiks

Ønsker dere å se hvordan avfallet fra både bedrifter og husholdninger blir behandlet? Ta kontakt med oss på telefon 776 01 900 eller e-post: post@remiks.no 

Avfallsbransjen utvikles og endres i takt med ny forskning om hvordan avfall påvirker miljø og mennesker. Det fører igjen til nye behandlingsmetoder og sluttbehandlingsløsninger for avfall.

Remiks satser på kompetanseutvikling både internt for ansatte og eksternt for kunder og publikum. Internt skal det gjennomføres og sikres en felles basiskompetanse innenfor avfallsfaget og kundeservice for alle medarbeidere i Remiks. Eksternt tilbyr Remiks ulike kurs og opplæring også til bedrifter, skoler, barnehager og andre som ønsker det.