Videregående skoler

Remiks tilbyr undervisning eller omvisning på avfallsanlegget tilpasset skoleklasser i den videregående skolen. Ta gjerne kontakt for å presentere faget og undervisningsopplegget dere ønsker, så skreddersyr vi et tilbud tilpasset behovet så langt vi kan.