Høring renovasjonsforskrift

Tromsø kommune har i samarbeid med Remiks og Karlsøy kommune laget forslag til ny renovasjonsforskrift for Tromsø og Karlsøy kommune.

Redusert detaljnivå, hytter og fritidseiendommer innunder renovasjonsordningen, og et tydeligere språk er blant de viktigste endringene i renovasjonsforskriften som nå er ute på høring

Høringsutkastet er å finne på Tromsø kommune sine hjemmesider, og merknadsfristen er 27.april 2023.

Kommentarer eller merknader sendes til Tromsø kommune, Byutvikling, Postboks 6900, 9299 Tromsø eller postmottak@tromso.kommune.no. Merk forslaget med saksnummer 23/01376

Relaterte artikler

Endringer påsken 2023

Påske og helligdager fører til endringer i tømming og innhenting av avfall. Husk å sjekk endringene slik at du får tømt og levert avfallet ditt i påsken.

LES MER »