Forbudt med fargede sekker når du leverer på våre returstasjoner

På grunn av stor risiko for at farlig avfall havner i sorte sekker er det nå forbudt å levere avfall i disse. Alle avfallssekker som ikke er blanke må sprettes opp på returstasjonen før du får levert avfallet.

Du får blanke (gjennomsiktige) avfallssekker utlevert gratis om du henvender deg til Remiks sin returstasjon. Ellers har også de fleste dagligvarebutikker nå begynt å føre blanke avfallssekker. Det er fordi at det skal være enklere for avfallselskapene å kontrollere at det ikke ligger farlig avfall i sekken som brukes til restavfall.

Gir farlige situasjoner

Driftsleder Pål Jensen kan ikke bli tydelig nok: Fargede sekker skaper fare for de ansatte og for kunder. For å unngå potensielt farlige situasjoner er det nå forbudt å levere avfall i sorte/fargede sekker på Remiks sine returstasjoner. – Bruk blanke sekker når du sorterer avfallet ditt hjemme. Tenk at du bruker en sekk for en type avfall. Da blir det oversiktlig for oss som arbeider på returstasjonen og du får levert avfallet mye raskere, forklarer Jensen.

Farlig avfall er farlig å blande med restavfallet. Batterier har alltid litt energi igjen, uansett hvor utladet de er. Denne energien kan føre til at de selvantenner om de blir skadet. Gjerne flere timer etter at skaden har oppstått. Batterier skal leveres som EE-avfall.

– Så er det mange som kaster propanflasker eller gassbeholdere i restavfallet. Når disse går gjennom søppelkverna sammen med annet restavfall, eksploderer det. Det er alltid masse fint støv i kverna og dette antenner lynraskt når ei slik gassflaske eksploderer, det har vi flere eksempler på, forklarer Pål. Ren flaks gjør at ingen ansatte er blitt skadet til nå som følge av slike eksplosjoner.

Kun gjennomsiktige sekker er lov. Du får disse på våre returstasjoner.

Spør gjerne!

Også kjemikalier eller beholdere som har inneholdt kjemikalier skal leveres som farlig avfall. Les anvisningen på beholderen, så finner du ut hvordan dette skal håndteres for å unngå forurensing og eventuell fare for de som kan komme i kontakt med rester fra innholdet.

Oppfordringen fra driftslederen på Remiks sin returstasjon er tydelig: lever farlig avfall på rett sted. Er du i tvil om hvordan du skal sortere, så kontakt gjerne Remiks på telefon 77601900.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Relaterte artikler

Remiks-dagen 2022

Remiks-dagen var omsider tilbake 10.september 2022! En full dunk aktiviteter og underholdning ventet for store og små. Konkurranser med fine premier og gratis shuttlebuss lokket mange til sorteringsanlegget vårt

LES MER »

Gjenvinnerdagen 2022

Det handler om å tenke helhetlig, dersom man skal lytte til Remiks sine råd til regionens politikere. De fleste partiene stilte med sine representanter på

LES MER »

Nå blir det nye farger på posene

Flere av avfallsselskapene i Nord-Norge har gått sammen for å gjøre kildesortering i kommunene enklere. I februar lanseres derfor nye avfallsposer som følger et nasjonalt system med farger og symboler for de ulike avfallsypene.

LES MER »
  • PRIVAT
  • BEDRIFT
  • OM REMIKS
  • SAMFUNNSOPPDRAG

Remiks-dagen 2022

Remiks-dagen var omsider tilbake 10.september 2022! En full dunk aktiviteter og underholdning ventet for store og små. Konkurranser med fine premier og gratis shuttlebuss lokket mange til sorteringsanlegget vårt

Les siste nytt »

Remiks-dagen 2022

Remiks-dagen var omsider tilbake 10.september 2022! En full dunk aktiviteter og underholdning ventet for store og små. Konkurranser med fine premier og gratis shuttlebuss lokket mange til sorteringsanlegget vårt

Les siste nytt »

Remiks-dagen 2022

Remiks-dagen var omsider tilbake 10.september 2022! En full dunk aktiviteter og underholdning ventet for store og små. Konkurranser med fine premier og gratis shuttlebuss lokket mange til sorteringsanlegget vårt

Les siste nytt »
Fueled by  Benzin AS