Tømming Karlsøy Kommune Julen 2014

Inntil vi får på plass Karlsøy i den den ordinære «finn din tømmeoversikt» og i appen, så har vi laget denne lille oversikten, slik at man i fram til over nyttår har en oversikt på avvik i tømmedager i perioden. Fortsatt usikker, ta kontakt med Remiks 77 60 19 00 eller post@remiks.no

Abonnenter som bor i områdene Vannøya, Hansnes og Grunnfjorden som har tømmedag for avfall på mandager får ingen avvik i jul og nyttår og setter ut dunken som normalt. Pga stort arbeidspress i høytiden kan klokkeslett for tømming avvike noe fra normalen.

Abonnenter som bor i områdene fra Grågårdselva til Hessfjord, Dårfjord, Skogsfjord og Reinøya som har tømmedag for avfall på tirsdager får ikke normal tømming og skal sette ut dunken mandag 22. desember og mandag 29. desember. Etter nyttår setter dere ut dunken på tirsdager igjen.

Abonnenter som bor på Rebbenesøy som har tømmedag for avfall annen hver tirsdag får tømming som normalt tirsdag 30. desember.

Abonnenter som bor i områdene fra Kommunegrensen til Tromsø og ut til Hessfjord som har tømmedag for avfall på mandager får ingen avvik i jul og nyttår og setter ut dunken som normalt. Pga stort arbeidspress i høytiden kan klokkeslett for tømming avvike noe fra normalen.