Hva betaler jeg for?

Du betaler to ganger i løpet av året et renovasjonsgebyr som dekker avfallsinnsamling, avfallsbehandling og sikring av at avfall som samles inn enten gjenvinnes eller destrueres forsvarlig.

Dette gebyret er slått sammen med dine kommunale avgifter og blir sendt ut av kommunen. Renovasjonsgebyret du betaler er satt sammen av et grunngebyr og et tømmegebyr

avfallsbil som plukker opp dunker

Grunngebyret skal dekke

Tømmegebyret skal dekke

Prisliste 2023

Tromsø

Produkt
Pris inkl. MVA

Grunngebyr

3194,00

Tømming Standard 140l

1921,00

Tømming Standard 240l

2611,00

Tømming Standard 360l

4035,00

Minigebyr (etter søknad/ regler)

441,00

Hjemmekompostering (rabatt)

-629,00

Karlsøy

Produkt
Pris inkl. MVA

Grunngebyr

3194,00

Tømming Standard 140l

1921,00

Tømming Standard 240l

2611,00

Tømming Standard 360l

4035,00

Minigebyr (etter søknad/ regler)   

441,00

Hytterenovasjon

1930,00

Hjemmekompostering (rabatt)

-629,00

Mangler du avfallshåndtering for din hytte eller fritidsbolig i Karlsøy kommune?

For Karlsøy kommune er det påkrevd med avfallshåndtering for hytte og fritidsbolig. Fast pris for denne type avfallshåndtering er 1930 NOK (pris 2023). Gjennom å fylle ut bestillingsskjemaet under starter du bestillingen av renovasjon til din fritidsbolig.

For Tromsø kommune: Har du fritidsbolig eller hytte i Tromsø kommune må du ta i bruk avfallsdunken hjemme eller returstasjonen for levering av avfall. Du kan bruke de optiske posene eller kildeboksen på hytta for å sortere avfallet ditt.

Åpne skjema for bestilling av avfallshåndtering
Søppeldunk ved sidenn av veien. Bilde.

Ønsker du å endre dunkstørrelse?

Åpne skjema for endring av dunkstørrelse

Hjemmekompostering

Om du komposterer eget matavfall hjemme kan du få reduksjon i ditt renovasjonsgebyr. Fyll ut skjema her for å søke om hjemmekomposteringsreduksjon. 

Har du ekstra mye avfall?

Har du arrangementer eller annet som skaper ekstra mye avfall kan du leie en ekstra dunk eller container hos oss!

Lei en ekstra avfallsdunk

Skal du ha et arrangement eller annet som du vet skaper mye avfall? Da er det fint å leie en avfallsdunk for en midlertidig periode.

Prisen du får oppgitt inkluderer:

Lei en container om du har prosjekter som skaper mye avfall

Skal du kaste trevirke, metall, hageavfall eller restavfall? Alle disse fraksjonene kan kastes og sorteres i en container. Vi anbefaler at container bestilles god tid i forkant av ønsket levering – slik kan vi garantere at vi har containere ledig til ditt ryddeprosjekt! Les mer og bestill container her.