Vinteren kommer nå for fullt – vi trenger din hjelp

Vi trenger din hjelp som innbygger i Tromsø, for å sikre at alle vi som leverer viktige tjenester til deg kommer seg fram på vinteren.

I Tromsø har vi mye snø gjennom en lang vinter. Feilplasserte dunker skaper store problemer for framkommeligheten for Remiks, når vi skal samle inn avfall.  Derfor trenger vi din hjelp som innbygger i Tromsø, for å sikre at alle som leverer viktige tjenester til deg, kommer seg fram.  

Feilplassering av avfallsdunk
De neste dagene ventes mye snø. For Remiks, kommunen og blålysetaten kan dette resultere i at det er vanskelig å komme seg fram til de som skal ha tømt avfallet sitt, fått brøytet veien eller trenger nødhjelp.

Du kan hjelpe ved å plassere avfallsdunken riktig. Det gjør du ved å plassere dunken en armlengdes avstand fra veg. Den plasseringa gjør at den ikke er til hinder for brøyting, samtidig som vi får tilgang til å hente avfallet ditt. Da blir veien godt brøytet og framkommeligheten vil bli bedre slik at de som trenger å komme seg fram i tide, gjør akkurat det.

Plasserer du dunken rett, tar du hensyn til deg selv og naboene dine, samtidig reduserer du problemene med mangel på fremkommelighet og sikkerhet. Vi har alle de samme utfordringene og må bidra og ta i et tak, når snøen laver ned i Tromsø.

Hvilke konsekvenser har feilplasserte dunker?
Feilplassering skaper utfordringer når det gjelder framkommelighet og sikkerhet – ikke bare for Remiks, men for Bydrift, Tromsø parkering, Brann og redning, Ambulansetjenesten, Politiet, Tromsø Taxi,  Tide Buss og Hjemmetjenesten.

Feilplasserte dunker gjør at brøyting av veier blir vanskelig og ufullstendig, som igjen gjør at Remiks sine biler ikke kommer fram til dunken din. Samtidig blir sikkerheten for deg som myk trafikant i slike situasjoner, på grensen til det uforsvarlige.

Din hjelp er viktig – plasser dunken en armlengdes avstand fra veien.

Relaterte artikler

Innovasjon gjennom samarbeid

Remiks har vært gjennom et aktivt år. Normaltilstanden er på plass igjen koronatiden, samtidig som en rekke spennende prosjektet sto for dørene.
Etter en grundig prosess skiftet Remiks også visjon.

LES MER »

Bubo – En vaskeekte maskot

Det sies at en bedrift med respekt for seg selv, må ha en maskot. Vel, kanskje ikke helt rett, men ideen om at ha noe som kunne formidle Remiks sitt miljøbudskap, syntes vi at vi måtte gjøre noe med. MASKOT – det måtte være noe.

LES MER »

MiniRetur er en Megasuksess

Det nærmer seg to år med Remiks-konseptet MiniRetur, returstasjonen som flyttes rundt i Ishavsbyens bydeler. Tilbakemeldingene har vært svært positive, og nå tas det grep for å gjøre tilbudet enda bedre.

LES MER »